Telt Auditorium

ALU-Telt 4/230

ALU-Zelt 4/230

4,00 m x 6,00 m = 24,00 m ²
Spenn: 4,00 m
Lengde seksjon: 3,00 m
Høyde sidevegg: 2,30 m
Høyde møne: 3,01 m
Takvinkel: 20º

Produkt

ALU-Telt 6/230

ALU-Zelt 6/230

6,00 m x 6,00 m = 36,00 m ²
Spenn: 6,00 m
Lengde seksjon: 3,00 m
Høyde sidevegg: 2,30 m
Høyde møne: 3,38 m
Takvinkel: 20º

Produkt

ALU-Telt 8/230

ALU-Zelt 8/230

8,00 m x 6,00 m = 48,00 m ²
Spenn: 8,00 m
Lengde seksjon: 3,00 m
Høyde sidevegg: 2,30 m
Høyde møne: 3,74 m
Takvinkel: 20º

Produkt

ALU-Telt 10/230

ALU-Zelt 10/230

10,00 m x 6,00 m = 60,00 m ²
Spenn: 10,00 m
Lengde seksjon: 3,00 m
Høyde sidevegg: 2,30 m
Høyde møne: 4,10 m
Takvinkel: 20º

Produkt