Telt Auditorium

ALU-Telt 4/230

ALU-Zelt 4/230

4,00 m x 6,00 m = 24,00 m ² 
Spenn: 4,00 m 
Lengde seksjon: 3,00 m 
Høyde sidevegg: 2,30 m 
Høyde møne: 3,01 m 
Takvinkel: 20º