Telt Auditorium

ALU-Telt 6/230

ALU-Zelt 6/230

6,00 m x 6,00 m = 36,00 m ²
Spenn: 6,00 m 
Lengde seksjon: 3,00 m 
Høyde sidevegg: 2,30 m 
Høyde møne: 3,38 m 
Takvinkel: 20º