Telt Auditorium

ALU-Telt 8/230

ALU-Zelt 8/230

8,00 m x 6,00 m = 48,00 m ²
Spenn: 8,00 m 
Lengde seksjon: 3,00 m 
Høyde sidevegg: 2,30 m 
Høyde møne: 3,74 m 
Takvinkel: 20º