Telt Auditorium

ALU-Telt 10/230

ALU-Zelt 10/230

10,00 m x 6,00 m = 60,00 m ²
Spenn: 10,00 m 
Lengde seksjon: 3,00 m 
Høyde sidevegg: 2,30 m 
Høyde møne: 4,10 m 
Takvinkel: 20º